Manuály

Manuály pre cieľové skupiny

Zoznámte sa s Multi-IN manuálmi pre multidisciplinárnu starostlivosť a inklúziu žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských a základných školách.

Súbor ôsmich samostatných manuálov je určený ôsmim samostatným cieľovým skupinám zapojených do inkluzívneho vzdelávania. Zohľadňujú špecifické úlohy každej cieľovej skupiny a príležitosti na ovplyvnenie v procese inklúzie. Špeciálne tímy, ktoré tvoria zástupca cieľovej skupiny, odborník na inkluzívne vzdelávanie a špecialista na starostlivosť o deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, vypracovali Multi-IN manuály.

teacher, learning, school-4784917.jpg