Video kurzy

Vzdelávacie videá pre cieľové skupiny

Zoznámte sa so vzdelávacími videami Multi-IN o multidisciplinárnej starostlivosti a začlenení žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských  školách a v školách. Každé video je určené jednej z ôsmich cieľových skupín a zohľadňuje ich špecifické úlohy a vplyv v procese inklúzie.

Videá poskytujú prehľad najdôležitejších tém pre odborníkov a zainteresovaných strán s cieľom poskytnúť účinnú podporu žiakom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

vo vzdelávacom prostredí.

Ak chcete získať podrobné informácie a ďalšie užitočné tipy, pozývame vás, aby ste sa oboznámili s  Multi-IN manuálmi pre jednotlivé cieľové skupiny a Všeobecnou príručkou. Sú k dispozícii vo formáte.pdf

teacher, learning, school-4784917.jpg