Žiaci s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

VZDELÁVACIE VIDEO

TIPY PRE ŽIAKOV

o multidisciplinárnej starostlivosti a inklúzii žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských  školách a v školách

Ďalšie užitočné tipy a podrobné informácie o témach rozoberaných vo videu si môžete prečítať v Multi-IN manuáli pre žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.