Pridružení partneri

Projekt Multi-IN napreduje vo svojej práci. Hoci finálne materiály ešte nie sú k dispozícii, do projektu sa zapájajú naši prví pridružení partneri:
Agentúra pre sociálny rozvoj VISION, Bulharsko
Ak sa aj vy chcete stať pridruženým partnerom Multi-IN, kontaktujte nás.