Súbor nástrojov

Súbor nástrojov pre cieľové skupiny

Projekt Multi-IN identifikoval osem cieľových skupín medzi hlavnými aktérmi zapojených do inkluzívneho vzdelávania detí so spina bifida a hydrocefalom. Multi-IN ponúka súbor vzdelávacích zdrojov vyvinutých pre každú cieľovú skupinu s cieľom podporiť proces inklúzie.

Súbor nástrojov pre každú cieľovú skupinu obsahuje nasledujúce zdroje:

  • Všeobecná príručka, ktorá poskytuje súhrn hlavných bodov v procese začleňovania detí so spinou bifidou a hydrocefalom
  • Manuál pre inklúziu a multidisciplinárnu starostlivosť pre každú cieľovú skupinu
  • Vzdelávací videokurz pre každú cieľovú skupinu
teacher, learning, school-4784917.jpg