Školiaca platforma Multi-IN

Spoločne za inkluzívne vzdelávanie detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Vytvorili sme školiacu platformu Multi-IN a všetky učebné zdroje na nej, s cieľom podporiť multidisciplinárnu starostlivosť a inklúziu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v základných a materských školách.


Platforma Multi-IN poskytuje bezplatný prístup k vzdelávacím zdrojom o inklúzii študentov so spinou bifidou a hydrocefalom na podporu hlavných zainteresovaných strán vo vzdelávacom procese, ako sú učitelia, vedenie škôl, špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia, školské sestry, asistenti, študenti, rodičia a rodinní príslušníci.

Súprava učebných zdrojov Multi-IN obsahuje všeobecné pokyny, manuály a vzdelávacie videokurzy pre osem cieľových skupín. Materiály platformy zohľadňujú špecifickú úlohu a potreby cieľových skupín, ktorým sú určené.

puzzle, puzzle pieces, to play-4401125.jpg

Rôzne uhly pohľadu

Špeciálny tím, zložený zo zástupcu cieľovej skupiny, odborníka na inkluzívne vzdelávanie a špecialistu na starostlivosť o deti so spinou bifidou a hydrocefalom, vyvinuli materiály Multi-IN.

Partnerský projekt

Tréningová platforma Multi-IN a všetky tu publikované materiály sú spoločným produktom Asociácie spina bifida a hydrocefalus-Bulharsko, ako aj Centra včasnej intervencie Trnava, Slovensko. Všetky sú vyvinuté v rámci projektu „Multidisciplinárna starostlivosť v inkluzívnom vzdelávaní žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom“, financovaného z programu Erasmus Plus.

Podpora prichádza v mnohých formách.

Každý z nich je dôležitý pre úspešne dosiahnutie cieľa.

Voľný prístup k výstupom projektu Multi-IN

Všetky výstupy Multi-IN projektu je možné bezplatne stiahnuť a zdieľať za účelom inkluzívneho vzdelávania študentov so špeciálnymi potrebami. Prosíme vás však, aby ste pri používaní výstupov projektu Multi-IN, dodržali autorské práva a dôsledne citovali originálne materiály, na základe ktorých boli výstupy vytvorené. Nevyžaduje sa žiadna registrácia ani ďalšie povolenia. Ak máte akékoľvek otázky, náš tím je vám k dispozícii. Výstupy nie sú určené pre komerčné použitie

Materiály je možné preložiť a prispôsobiť potrebám študentov so spinou bifidou a hydrocefalom v iných krajinách. V takom prípade kontaktujte náš tím pre viac informácií. Prosíme vás však, aby ste pri používaní výstupov projektu Multi-IN, dodržali autorské práva a dôsledne citovali originálne materiály, na základe ktorých boli výstupy vytvorené. Nevyžaduje sa žiadna registrácia ani ďalšie povolenia. Ak máte akékoľvek otázky, náš tím je vám k dispozícii. Výstupy nie sú určené pre komerčné použitie