Обучителната платформа Multi-IN

в подкрепа на приобщаващото образование на децата със спина бифида и хидроцефалия

Разработихме Multi-IN и всички материали на нея, за да подпомогнем мултидисциплинарната грижа и приобщаване на деца със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини.

Платформата Multi-IN предоставя свободен достъп до ресурси в подкрепа на приобщаването на ученици със спина бифида и хидроцефалия, за основните целеви групи, ангажирани в образователния процес.

Обучителните ресурси на Multi-IN са под формата на Общи насоки, Специализирани ръководства и Обучителни видеокурсове, насочени към всяка отделна целева група. Материалите отчитат спецификите на целевите групи, към които са насочени и техните роли за успешното приобщаване.

puzzle, puzzle pieces, to play-4401125.jpg

Различните гледни точки

Материалите на платфoрмата Multi-IN са разработени от екипи, които включват представители на всяка целева група, специалисти в приобщаването и експерти в грижата за  деца със спина бифида и хидроцефалия.

Партньорски проект

Обучителната платформа Multi-IN и всички материали на нея са съвместна разработка на  сдружение Спина бифида и хидроцефалия-България и Център за ранна интервенция Трнава, Словакия. Те са разработени по проекта „Мултидисциплинарна грижа за приобщаване на ученици със спина бифида и хидроцефалия“, финансиран по Програма ЕРАЗЪМ+.

Подкрепата има различни форми.

Всяка от тях е важна за успеха.

Свободен достъп до ресурсите Multi-IN

Ресурсите Multi-IN са свободни за сваляне и споделяне, за целите на приобщаването на ученици със специални нужди. Не е необходима регистрация или допълнителни разрешения за ползване. Ако имате въпроси, екипът ни е на разположение. 

Материалите могат да бъдат превеждани и адаптирани за нуждите на ученици със спина бифида и хидроцефалия в други държави. В този случай, моля да се свържете с нас за повече информация