Partneri

Spina Bifida a Hydrocephalus-Bulgaria Association a Centrum včasnej intervencie Trnava, Slovensko sú partnermi v projekte Multi-IN. Obe organizácie sú aktívne v oblasti inklúzie a podpory detí so zdravotným znevýhodnením a detí v ohrození.

Spina Bifida a Hydrocephalus-Bulgaria Association

Деца рисуват с бои

Spina Bifida and Hydrocephalus-Bulgaria (SBHB) je nezisková organizácia rodičov, založená v roku 2011. Jej poslaním je zlepšiť kvalitu života ľudí so spinou bifidou a hydrocefalom, ako aj zlepšiť informovanosť o vyváženej výžive a príjme kyseliny listovej pre všetky ženy v plodnom veku. Hlavnou činnosťou SBHB je prevádzka informačného internetového portálu pre problematiku rázštepu chrbtice a hydrocefalu; organizovanie miestnych a národných stretnutí, každoročný tábor; organizovanie školení pre deti a rodičov s cieľom zlepšiť ich informovanosť a kvalitu života; podpora nových rodín; advokácie. Organizácia so sídlom vo Varne združuje viac ako 300 rodín z celej krajiny. SBHB je členom IFSBH – Medzinárodnej federácie pre spinu bifidu a hydrocefalus a Národnej siete pre deti v Bulharsku.

Kontaktné údaje:

Webstránka: www.sbhb.org 

Kontaktná osoba: Slaveya Kostadinova, info@sbhb.org

Centrum včasnej intervencie Trnava, Slovensko

Деца и родители в кръг хванати за ръце

Centrum včasnej intervencie Trnava (CVI Trnava) je nezisková organizácia, registrovaná ako poskytovateľ sociálnej služby včasnej intervencie v Trnavskom kraji. Centrum funguje od roku 2018. Jeho činnosť je financovaná z verejných zdrojov Trnavského samosprávneho kraja, z finančných prostriedkov mesta Trnava, Hlohovec, Piešťany a darov. CVI Trnava podporuje viac ako 130 rodín detí s deťmi so zdravotným postihnutím a s ohrozeným vývinom vo viac ako 40 obciach a mestách Trnavského kraja. Služba je poskytovaná ambulantne alebo terénnou formou. Mesto Trnava poskytlo priestory pre ambulantnú formu služby. Služba včasnej intervencie zahŕňa: psychologickú podporu, odborné poradenstvo, podporu zdrojov rodiny, fyzioterapiu, sociálne poradenstvo a skupinové aktivity. Centrum včasnej intervencie Trnava organizuje počas letných mesiacov denné tábory, ktoré pomáhajú deťom pri budovaní zručností pre samostatný život a podporujú ich kontakty s rovesníkmi. Z iniciatívy CVI Trnava sa vytvorili neformálne skupiny rodičov na podporu a výmenu skúseností.

Kontaktné údaje:

Webstránka: www.cvitrnava.sk

Kontaktná osoba: Terézia Drdulová, info@cvitrnava.sk