Projekt

Pozadie projektu

„Multidisciplinárna starostlivosť o inkluzívnom vzdelávaní žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom“, tiež nazývaný Multi-IN, je dvojročný projekt Erasmus Plus spolufinancovaný Európskou komisiou. Multi-IN spája úsilie dvoch organizácií z Bulharska (Spina Bifida a Hydrocephalus-Bulgaria Association) a Slovenska (Centrum včasnej intervencie Trnava), zamerané na zlepšenie prístupu ku školskej dochádzke a vzdelávaniu v rannom detstve pre žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom – skupinou so špecifickými a komplexnými vzdelávacími potrebami. Tieto komplexné potreby si vyžadujú multidisciplinárny prístup na dosiahnutie efektívnej inklúzie na školách a škôlkach. Spolupráca a hlboká znalosť špecifických potrieb detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom zo strany všetkých zainteresovaných strán zapojených do vzdelávacieho procesu je nevyhnutná.

Ciele projektu

Hlavným cieľom Multi-IN je podporovať inklúziu a bezpečnú účasť na vzdelávacom procese žiakov so spina bifida a hydrocefalom v bežnom vzdelávacom systéme, pomáhať vytvárať podporné, pozitívne a rôznorodé prostredie, kde všetky deti so špeciálnymi potrebami dosiahnu svoje plný potenciál a svoju optimálnu úroveň rozvoja. Aby sme dosiahli náš cieľ, Multi-IN povzbudzuje hlavné zainteresované strany v procese inklúzie, aby uplatňovali multidisciplinárny prístup vo vzdelávaní detí so spina bifida a hydrocefalom a podporovali ich pri rozvíjaní špecifických zručností a vedomostí. Medzi hlavnými účastníkmi vzdelávacieho procesu Multi-IN identifikuje cieľové skupiny:
• Učitelia, vrátane triednych učiteľov a učiteľov telesnej výchovy
• Vedenie škôl
• Špeciálni učitelia
• Školskí psychológovia
• Školské sestry
• Osobní asistenti
• Rodičia a rodinní príslušníci
• Študenti so spina bifida a hydrocefalom

Výstupy projektu

Súbor učebných zdrojov Multi-IN obsahuje Všeobecnú príručku pre multidisciplinárnu starostlivosť, súbor príručiek a súbor vzdelávacích video kurzov pre každú z ôsmich identifikovaných cieľových skupín.

Výstupy projektu Multi-IN sú navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám cieľových skupín a potrebám študentov so spina bifida a hydrocefalus conjoint konceptom inklúzie.


Vývojové tímy tvoria:

• Zástupca cieľovej skupiny z Bulharska a Slovenska;
• Odborník na inkluzívne vzdelávanie (Centrum včasnej intervencie Trnava, Slovensko)
• Špecialista na starostlivosť o deti so spina bifida a hydrocefalom (Spina Bifida and Hydrocephalus-Bulgaria Association).

Zoznámte sa so vzdelávacími zdrojmi Multi-IN