SMERUJEME K INKLÚZII

SMERUJEME K INKLÚZII

Osobné príbehy zo skúseností so vzdelávaním žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom z Bulharska a Slovenska

Smerujeme k inklúzii je súčasťou súboru vzdelávacích materiálov na podporu inkluzívneho vzdelávania žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských, základných a stredných školách, ktoré vznikli v rámci projektu Multi-IN. Osobné príbehy dopĺňajú základné vzdelávacie materiály projektu Multi-IN – všeobecnú príručku, manuály a vzdelávacie videá, ktorých cieľom je podporiť multidisciplinárne úsilie odborníkov a rodín o inkluzívne vzdelávanie žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.
A zatiaľ čo ostatné materiály Multi-IN sumarizujú celosvetové skúsenosti a osvedčené postupy s cieľom pomôcť zainteresovaným stranám nájsť správny smer v ich práci so žiakmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, tento dokument obsahuje osobné skúsenosti detí a mladých ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom vo vzdelávacom systéme v Bulharsku a na Slovensku.

Veríme, že každý, kto má vzťah k inkluzívnemu vzdelávaniu, si pri čítaní týchto príbehov nájde niečo pre seba a obohatí ho to. Ešte užitočnejšie budú snáď pre odborníkov v systéme vzdelávania, ktorí často nemajú osobné skúsenosti s prácou so žiakmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom (vzhľadom na výskyt týchto postihnutí).