Výstupy

Multi-IN projekty

Sada výstupov projektu Multi-IN tvoria Všeobecnú príručku pre multidisciplinárnu starostlivosť, súbor špecializovaných manuálov a súbor vzdelávacích video kurzov pre každú z ôsmich identifikovaných cieľových skupín. Výstupy projektu Multi-IN sú navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám cieľových skupín a potrebám študentov so spinou bifidou a hydrocefalom a korešpondovali s konceptom inklúzie.
Vývojový tím tvoria:

  • Zástupca cieľovej skupiny z Bulharska a Slovenska;
  • Odborník na inkluzívne vzdelávanie (Centrum včasnej intervencie Trnava, Slovensko)
  • Špecialista na starostlivosť o deti so spinou bifidou a hydrocefalom (Spina Bifida and Hydrocephalus-Bulgaria Association)
puzzle, puzzle pieces, to play-4401125.jpg