Súbor nástrojov pre triednych učiteľov

Pre multidisciplinárnu starostlivosť a inklúziu žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských a základných školách

Zoznámte sa s Multi-IN súbor nástrojov pre cieľové skupiny