Manuál pre triednych učiteľov

Manuál pre triednych učiteľov

Pre multidisciplinárnu starostlivosť a inklúziu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských a základných školách.

Tento dokument sa v súčasnosti pripravuje. 

Ďakujeme za pochopenie.

Stiahnite si Manuál pre riaditeľov a vedenie škôl vo formáte .PDF

Oboznámte sa so Všeobecnou príručkou pre Multi-IN pre súhrnný pohľad na inkluzívne vzdelávanie študentov so spina bifida a hydrocefalom

puzzle, puzzle pieces, to play-4401125.jpg