Manuál pre triednych učiteľov

Manuál pre triednych učiteľov

Pre multidisciplinárnu starostlivosť a inklúziu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských a základných školách.

Tento manuál má snahu podporiť učiteľov, aby vedeli ako zvládnuť inkluzívne vzdelávanie žiaka so spinou bifidou alebo hydrocefalom. Verím, že pomôže viacerým a bude dobrým pomocníkom.

Väčšina detí narodených s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v 21. storočí má šancu na plnohodnotný život. Za podmienky, že má prístup ku včasnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, informovaných rodičov, profesionálov, dostatok podnetov pre svoj vývin a prístup ku kvalitnému vzdelávaniu od raného veku. Spoločne to zvládneme oveľa ľahšie. Spojme sily a urobme to – aj s pomocou tohto manuálu.

 

 

„Prajem nám všetkým, aby sme o inklúzii nielen hovorili, ale aby sme ňou prostredníctvom malých zmien, skutkov lásky a zmenou myslenia i žili….a tak menili životy.“

Spoluautor Marek Krajňák