Školské zdravotné sestry

VZDELÁVACIE VIDEO

TIPY PRE ZDRAVOTNÉ SESTRY A ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

o multidisciplinárnej starostlivosti a začlenení žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských  školách a v školách

Ďalšie užitočné tipy a podrobné informácie o témach rozoberaných vo videu si môžete prečítať v Multi-IN manuáli pre sestry a zdravotníckych pracovníkov v materských  školách a v školách.