Manuál pre rodičov a rodinných príslušníkov

Manuál pre rodičov a rodinných príslušníkov

Pre multidisciplinárnu starostlivosť a inklúziu žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských a základných školách

Tento dokument sa v súčasnosti pripravuje. 


Ďakujeme za pochopenie.

Stiahnite si Manuál pre rodičov a rodinných príslušníkov vo formáte .PDF

Oboznámte sa s Príručkou pre Multi-IN pre súhrnný pohľad na inkluzívne vzdelávanie študentov so spina bifida a hydrocefalom

puzzle, puzzle pieces, to play-4401125.jpg