Manuál pre špeciálnych pedagógov

Manuál pre špeciálnych pedagógov

Pre multidisciplinárnu starostlivosť a inklúziu žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských a základných školách.

Multi-IN manuál pre špeciálnych pedagógov má ambíciu byť sprievodcom, poradcom i   zrkadlom pre špeciálneho pedagóga v inkluzívnom vzdelávaní, podľa ktorého môže  nastaviť svoje pôsobenie, aby vnímal schopnosti detí a žiakov od útleho veku, pozitívne na ne  nazeral a nastavil svoje odborné názory a postoje voči deťom a žiakom so spinou bifidou a hydrocefalom. Ponúka tipy ako  možno pracovať na vytváraní pozitívneho a zdravého vzdelávacieho prostredia pre všetkých žiakov. Je prianím autoriek, aby manuál uľahčil proces začlenenia všetkým zainteresovaným stranám v inkluzívnom vzdelávaní a ozrejmil výzvy v tomto procese. Spoločne s deťmi a  žiakmi spojme sily a vytvorme inkluzívne vzdelávacie prostredie – aj s pomocou tohto manuálu v našich rukách.