PRVÉ NADNÁRODNÉ STRETNUTIE V TRNAVE NA SLOVENSKU

Prvé nadnárodné stretnutie projektu Multi-In sa konalo 25. – 27. januára v Trnave. Slaveya Kostadinova zo Spina Bifida a Hydrocephalus-Bulgaria Association (SBHB) navštívila Centrum včasnej intervencie (CVI) Trnava a stretla sa s tímom CVI. Partneri diskutovali o harmonograme prác projektu, rozdelení úloh, ako aj o ďalších témach súvisiacich s implementáciou projektu, riadením a reportingom. Multi-IN delegácia Slaveye Kostadinovej (SBHB), Terézie Drdulovej (CVI), Andreja Drdulu (CVI), Kláry Slovákovej (CVI) a Kataríny Ondášovej (CVI) navštívila rehabilitačné centrum JA SÁM v Hlohovci. Stretli sa s tímom JA SÁM, ale aj s rodinami detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom z Trnavského kraja a predstavili im projekt Multi-IN. V neformálnej diskusii sa účastnici podelili o svoje výzvy v oblasti vzdelávania, prístupu k zdravotným a sociálnym službám a možnostiach športového a sociálneho začlenenia detí so spinou bifidou a hydrocefalom na Slovensku a Bulharsku.
Rozhovor ukázal veľa spoločných problémov v oboch krajinách, ale aj niektoré rozdiely v prostredí, ktoré partneri zohľadnia pri vývoji nástrojov Multi-IN: Všeobecná príručka, manuály pre cieľové skupiny a vzdelávacie videá

Slaveya Kostadinová (SBHB), Terézia Drdulová (CVI) a Katarína Ondášová (CVI) predstavili projekt počas stretnutia na MÚ v Trnave s vedúcou odboru sociálnych služieb v Trnave.

Počas večerného programu sa stretli s docentom Františkom Hornom a Dominikom Drdulom. František Horn je chirurg Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, člen predsedníctva Slovenskej spoločnosti pre spinu bifidu a/alebo hydrocefalus a člen IFSBH – Medzinárodnej federácie pre rázštep chrbtice a hydrocefalus. Dominik Drdul je právnik, v súčasnosti poslanec NRSR a aktívny člen Slovenskej spoločnosti pre spinu bifidu a/alebo hydrocefalus.