B. Braun Medical sa pripája k projektu Multi-IN

Oficiálne sa koncom marca 2022 spoločnosť B. Braun Medical, ktorá je bulharským zástupcom značky B.Braun, zapojila do projektu Multi-IN ako pridružený partner. Sprístupnením dôležitých informačných a školiacich materiálov spoločnosť prispeje k rozvoju výsledkov projektu, najmä manuálov a školiacich videí pre sestry a asistentov.

 Okrem toho sa B. Braun zaviaže šíriť výsledky Multi-IN svojim partnerom a zdravotníckym pracovníkom, s ktorými spoločnosť spolupracuje v Bulharsku.

„Toto je ďalšia iniciatíva SBHB podporovaná B.Braunom. Náš tím je rád, že sa ako vždy môžeme spoľahnúť na ich profesionalitu a odbornosť.“

Slaveya Kostadinova

Spina Bifida a Hydrocephalus-Bulgaria Association