adminpgGP

Budovanie nezávislosti dieťaťa od raného veku

Tipy pre rodičov na podporu inkluzívneho vzdelávania Zdroj: Multi-IN MANUÁL pre rodičov a rodinných príslušníkov o multidisciplinárnej starostlivosti a inkluzívnom vzdelávaní žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom Dosiahnutie nezávislosti dieťaťa si vyžaduje neustále úsilie zo strany rodičov, a to už od útleho veku dieťaťa. Pomoc deťom pri dosahovaní optimálnej nezávislosti v každodennom živote a budovaní …

Budovanie nezávislosti dieťaťa od raného veku Čítajte viac »

Úspešný v škole – Viktóriin dobrý príklad

Dovoľte mi predstaviť Vám 17- ročnú študentku Viktóriu. Navštevuje strednú školu so zameraním na cudzie jazyky. Pri svojom vzdelávaní sa stretáva s množstvom prekážok, ktoré vyplývajú aj z jej zdravotného znevýhodnenia. Viki sa snaží, aby ju nezastavili a mohla pokračovať v štúdiu svojich obľúbených predmetov a v rozširovaní si svojich vedomostí, v čom plánuje pokračovať …

Úspešný v škole – Viktóriin dobrý príklad Čítajte viac »

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím –  ako nástroj zaistenia práva na inkluzívne vzdelávanie žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom

Zdroj: Multi-IN VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom Deti so zdravotným postihnutím sú zraniteľnou skupinou detí a špecifickou skupinou osôb so zdravotným postihnutím. Organizácia Spojených národov predložila Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím s cieľom posilniť ich plnohodnotnú a efektívnu účasť v spoločnosti. Keďže deti …

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím –  ako nástroj zaistenia práva na inkluzívne vzdelávanie žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom Čítajte viac »

child, school, girl-830988.jpg

Úloha asistentov v procese začlenenia žiakov so zdravotným postihnutím

Rozhovor s Ilinou Cholakovou, Agentúra pre sociálny rozvoj VISION, Bulharsko V júni 2022 sa Agentúra pre sociálny rozvoj s názvom VISION (ďalej len „Agentúra VISION“) zapojila do projektu Multi-IN, ktorého cieľom je podporiť začlenenie žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom do škôl a materských škôl. Agentúra VISION je poskytovateľom sociálnych služieb pre deti a dospelých …

Úloha asistentov v procese začlenenia žiakov so zdravotným postihnutím Čítajte viac »

PRESVEDČENIA ODBORNÍKOV O ĽUĎOCH S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Andrej Drdul & Terézia Drdulová Vedomosti sú moc, komunita je sila a pozitívny prístup je všetko. Lance Armstrong Rázštep chrbtice alebo hydrocefalus nedefinuje dieťa. Jeho osobnosť sa skladá z jedinečného súboru vlastností, z ktorých len jedna časť je postihnutie. O tom, ako jeho postihnutie ovplyvní jeho vývin a budúcnosť, sa rozhoduje v ranom veku a …

PRESVEDČENIA ODBORNÍKOV O ĽUĎOCH S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM Čítajte viac »

Druhé nadnárodné stretnutie vo Varne v Bulharsku

V bulharskom meste Varna sa v dňoch 12. – 14.9.2022 uskutočnilo druhé nadnárodné stretnutie projektu Multi-In. Terézia Drdulová a Katarína Ondášová z Centra včasnej intervencie Trnava pricestovali, aby na pracovných stretnutiach zhodnotili doterajšiu spoluprácu na projekte a naplánovali ďalšie aktivity spolu so Slaveyou Kostadinovou z Asociácie spina bifida a hydrocefalus Bulharsko. Súčasťou pracovného stretnutia bola aj diskusia o rozšírení projektu o  nových pridružených …

Druhé nadnárodné stretnutie vo Varne v Bulharsku Čítajte viac »

Predstavenie projektu Multi-IN počas celosvetovej konferencie o rázštepe chrbtice a hydrocefale

Dňa 6. septembra  2022 bol  predstavený projekt Multi-IN v rámci 29. medzinárodnej konferencie o spine bifide a hydrocefale. Konferenciu tradične organizuje Medzinárodná federácia pre  spinu bifidu and hydrocefalus (IF SBH)  so sídlom v Bruseli a tento rok sa niesla pod mottom: „Rozličné potreby, rovnaké práva“/ „Diverse Needs, Same Rights“. Predstavenie projektu Multi-IN Bulharskom a Slovenskom  bolo zaradené …

Predstavenie projektu Multi-IN počas celosvetovej konferencie o rázštepe chrbtice a hydrocefale Čítajte viac »

Prezentácia projektu Multi-IN pred deťmi s rázštepom chrbtice a/alebo hydrocefalom a rodičmi z Bulharska a Slovenska

Letné mesiace sú obdobím, kedy občianske združenia zaoberajúce sa problematikou rázštepu chrbtice a hydrocefalu v Bulharsku a na Slovensku tradične organizujú svoje letné tábory. Tento rok partneri predstavili projekt Multi-IN pred deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a ich rodičmi, ktorí sa zúčastnili na táboroch. Asociácia Spina bifida a hydrocefalus – Bulharsko   usporiadala  svoj  tábor  v …

Prezentácia projektu Multi-IN pred deťmi s rázštepom chrbtice a/alebo hydrocefalom a rodičmi z Bulharska a Slovenska Čítajte viac »

Sú  bohatí a hodnotní

„Everybody has Some Body and Head“                                                                Katarina Turčekova Ľudí  so spinou bifidou a hydrocefalom stretávam od svojho detstva…neuveriteľné, ale ako dieťa   – takmer 50 rokov dozadu –  som mohla v mojom rodnom meste Sabinov pozorovať viac než 40- ročného pána, ktorý sa sám prepravoval na mieru vyrobenom handbiku, vedel z neho vystúpiť a prejsť pár krokov veľmi zvláštnou …

Sú  bohatí a hodnotní Čítajte viac »

Osem jednoduchých tipov,
ako môžete ovplyvniť pohľad iných ľudí
na osoby so zdravotným postihnutím

Ak patríte k tej väčšine ľudí na Slovensku, ktorá buď nemá osobnú skúsenosť s ľuďmi s postihnutím, alebo vieo nich jednoznačné informácie typu: „Pre deti s postihnutím je lepšie, ak sa vzdelávajú v špeciálnych materskýchalebo základných školách.“ „Ľudia s postihnutím nemôžu pracovať, alebo potrebujú vytvoriť špeciálnepodmienky na pracoviskách.“Tieto postoje sú logickým dôsledkom toho, že väčšina …

Osem jednoduchých tipov,
ako môžete ovplyvniť pohľad iných ľudí
na osoby so zdravotným postihnutím
Čítajte viac »