Multi-IN projekt – reálna podpora v školách pre žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom

Na začiatku spolupráce bol sen o materiáloch, ktoré by podporili začlenenie detí a žiakov do bežných materských, základných a stredných škôl.

Cesta za splnením tohto sna začala v Bulharsku. Mama dospievajúcej slečny vytvorila a napísala žiadosť o Erasmus plus projekt. Jeho podobu predstavila organizácii na Slovensku. Do spolupráce prizvali odborníkov, rodičov, dobrovoľníkov i mladých ľudí so spinou bifidou i hydrocefalom. Vďaka veľkému úsiliu mnohých ľudí sa zrodila Všeobecná príručka Multi-IN, 8 manuálov Multi-IN pre 8 rôznych cieľových skupín a 8 vzdelávacích videí. Všetky výstupy projektu sa postupne rozbiehajú do sveta. Prvé manuály nastúpili do školy s prvákom Petrom, ktorého bežná škola v jeho obci odmietla prijať. Vtedy tri existujúce manuály Multi-IN už na neho v tejto škole čakali. Krátko pred začiatkom školského roka škola podľa legislatívy a rozhodnutia nadriadených inštitúcií musela dieťa na vozíku prijať a vytvoriť mu podmienky. Peter chodí do školy rád a v škole sa mu darí. Veríme, že aj vďaka podpore z Multi-IN materiálov, ktoré boli na stretnutí rodiča s odborníkmi z poradenského zariadenia i zo školy. Pani riaditeľka, pani učiteľka, špeciálna pedagogička, psychologička,  mama i iní vedia, kde môžu hľadať odpovede na vzniknuté situácie.

V tom istom čase bol absolvent bežnej základnej školy prijatý na strednú odbornú školu. Adrián sa tešil, že odíde zo školy, kde ho väčšinu času len trpeli. Vedel, že na niektorých školách žiakov ako on prijímajú, podporujú a zapájajú do všetkých aktivít. Stredná škola doteraz nemala skúsenosti so žiakom ako je on, no zaviazali sa vytvoriť pre neho čo najlepšie podmienky, aby sa cítil prijatý. Aj s ním prišli do školy Multi-IN vzdelávacie videá a manuály. Vedenie školy, pedagógovia i samotný žiak môžu využívať poznatky, výskumy a skúsenosti iných pretavené do manuálov i vzdelávacích videí.

V inej materskej škole nastúpila do práce nová špeciálna pedagogička. Jednou z prvých výziev, ktorým v novom zamestnaní čelila, bolo dieťa so spinou bifidou. Po spoločnom stretnutí vedenia školy, pani učiteliek, pani asistentky, špeciálneho pedagóga a psychológa vyjadrila vďačnosť za Multi-IN manuál pre jej prácu s dieťaťom.

Tí odborníci, ktorí pracujú s rodinami s deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v ranom veku, ocenili, ako im výstupy projektu pomáhajú pri sprevádzaní týchto rodín. Vďaka nim vedia podporiť rodičov, cítia sa kompetentnejší v témach súvisiacich s diagnózami a efektívnejšie vedia podporiť rodičov.

Výstupy projektu Multi-IN sú zamerané na práva ľudí so spinou bifidou a hydrocefalom, na rodinu a na efektívnu spoluprácu.

Sny môžu spájať ľudí z rôznych krajín, hovoriacich rôznymi jazykmi, pracujúcich v rôznych profesiách. Sny môžu mať aj značku, ako napríklad ten Multi-IN.

A ak zhmotnené sny prinášajú lepší spánok rodičom, žiakom, odborníkom, pedagógom i vedeniu škôl, stávajú sa základom lepšieho sveta pre všetkých, lebo to je cieľom inkluzívneho vzdelávania.

Inkluzívne vzdelávanie nezachráni svet, ale pretvorí veľa častí sveta na krajšie miesta pre život a zásadne ovplyvní život žiakov“

Terézia Drdulová, spoluautorka výstupov projektu Multi-IN zo Slovenska