Vplyv cvičenia na vývin a sebavnímanie žiaka

Je veľa dôvodov, prečo by mali byť žiaci so spinou bifidou alebo hydrocefalom zapájaní do hodín telesnej výchovy, no nižšie uvádzame aspoň niektoré:

1.     Jasne preukázaný vplyv pohybových aktivít na celkový wellbeing  – fyzické i mentálne zdravie žiakov.

2.     Učenie sa novým zručnostiam ovplyvňuje vnímanie vlastného tela, jeho možnosti, limity a následne vplýva na sebavnímanie žiaka.

3.     Cvičiť, rozvíjať a zlepšovať funkciu svalov, celkovú kondíciu vie a  môže aj vďaka podpore asistenta  – každý  žiak, dieťa. Inak by nebolo celosvetové  paralympijské hnutie. To nie je pre zdravých. Prekrvenie častí tela a cielené zapojenie tých svalových skupín, ktoré možno žiak nepoužíva bežne, prospeje každému.

4.     V škole je to predmet, počas ktorého sa rozvíja spolupráca, tímový duch, kde sa často prejavujú emócie a dá sa počas neho trénovať ich regulácia a prejavovanie  v sociálne únosnej miere. Navyše šport a s ním spojené emócie  jednoducho  zbližujú športujúcich. Šport a nesúťažné športové aktivity zbližujú žiakov a ovplyvňujú dynamiku skupiny – triedy.

5.     Skúsenosti škôl, ktoré zapájajú žiakov s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom do bežných hodín telesnej výchovy hovoria, že títo žiaci sú schopní cvičiť, majú snahu a motiváciu prekonávať svoje limity. Viacerí žiaci s telesným postihnutím majú dokonca nadanie a genetické predispozície na šport. Navyše každý žiak si môže pri športe zlepšovať svoju fyzickú kondíciu, zrelaxovať sa, ponaťahovať stuhnuté časti svalov, spoznávať možnosti svojho tela.

6.     Pri cvičení sa často realizuje nácvik koordinácie, precvičí sa spolupráca hemisfér mozgu a výrazne sa prekrví aj mozog, čo zásadne prospieva psychohygiene žiaka.

7.     Cvičenie je prevenciou mnohých sekundárnych dôsledkov rázštepu chrbtice u žiakov – ako sú napríklad dekubity, obezita, osteroporóza.

8.     Je dokázané, že dobrá fyzická kondícia detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím počas celého života zlepšuje a urýchľuje ich rekonvalescenciu po operáciách, zákrokoch a pri ochoreniach a tým zásadne ovplyvňuje  kvalitu ich života i života celých rodín.

Zdroj: MANUÁL pre učiteľov v materských, základných a stredných školách o multidisciplinárnej starostlivosti a inkluzívnom vzdelávaní detí a žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom