Tretie nadnárodné stretnutie v Trnave

V dňoch 21. – 24. augusta 2023 sa uskutočnilo posledné nadnárodné osobné stretnutie partnerov projektu Multi-IN. Keďže väčšina výstupov projektu Multi-IN je už hotová a zverejnená na webovej stránke projektu, partneri diskutovali najmä o technických aspektoch a možnostiach ich šírenia. Na vzájomnej radosti a spokojnosti zo stretnutia to však nič neubralo.