Druhé nadnárodné stretnutie vo Varne v Bulharsku

V bulharskom meste Varna sa v dňoch 12. – 14.9.2022 uskutočnilo druhé nadnárodné stretnutie projektu Multi-In. Terézia Drdulová a Katarína Ondášová z Centra včasnej intervencie Trnava pricestovali, aby na pracovných stretnutiach zhodnotili doterajšiu spoluprácu na projekte a naplánovali ďalšie aktivity spolu so Slaveyou Kostadinovou z Asociácie spina bifida a hydrocefalus Bulharsko. Súčasťou pracovného stretnutia bola aj diskusia o rozšírení projektu o  nových pridružených partnerov.

Zástupcov oboch krajín prijal dňa 12.9. 2022 vo svojom úrade pán Kosta Bazitov, zástupca primátora Mesta Varna pre oblasť zdravotníctva a sociálnych vecí. Vo vzájomnom rozhovore oboznámil hostí zo Slovenska so službami poskytovanými pre rodiny s deťmi a ponúkol navštíviť novootvorené centrum koordinovaných služieb s názvom Karin dom pre rodiny s deťmi. Zaujímal sa o spôsob poskytovania sociálnych služieb v Meste Trnava.

V stredu 14.9.2022 partneri projektu spoločne navštívili Agentúru Vision a ich zariadenie Vision Junior. Prezreli si priestory a stretli sa tam s Ilinou Cholakovou a ďalšími zamestnancami, s ktorými si vymenili skúsenosti na poli práce s rodinami s deťmi so zdravotným postihnutím.

Spoločný čas priniesol viaceré inšpirácie pre všetkých zúčastnených a utužil vzájomné vzťahy aj cez spoznávanie bulharskej kultúry a širšieho zázemia, v ktorom sa projekt realizuje.

Terézia Drdulová