Predstavenie projektu Multi-IN počas celosvetovej konferencie o rázštepe chrbtice a hydrocefale

Dňa 6. septembra  2022 bol  predstavený projekt Multi-IN v rámci 29. medzinárodnej konferencie o spine bifide a hydrocefale. Konferenciu tradične organizuje Medzinárodná

federácia pre  spinu bifidu and hydrocefalus (IF SBH)  so sídlom v Bruseli a tento rok sa niesla pod mottom: „Rozličné potreby, rovnaké práva“/ „Diverse Needs, Same Rights“.

Predstavenie projektu Multi-IN Bulharskom a Slovenskom  bolo zaradené do oficiálneho programu po starostlivom  výbere a oficiálnom schválení organizačným výborom konferencie.

Slaveya Kostadinova z  Asociácie Spina Bifida and Hydrocefalus-Bulharsko počas svojho vstupu predstavila myšlienku projektu, tiež partnerov, stanovené ciele a prvý oficiálne publikovaný výstup – Všeobecnú  príručku pre   inkluzívne   vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

Prezentáciu, ďalšie zaujímavé témy a novinky z medzinárodnej komunity si môžete

nájsť na odkaze zo  záznamu prvého dňa konferencie na YouTube na nasledujúcom linku: