girl, boys, children-516341.jpg

Čistá intermitentná katetrizácia (ČIK)

Až 90 % detí s meningomyelokélou má ťažkosti s vyprázdňovaním močového mechúra, vrátane zadržiavania moču a stresovej inkontinencie. Mnohé deti však môžu dosiahnuť sociálnu kontinenciu a znížiť riziko infekcií močových ciest pomocou programu čistej intermitentnej katetrizácie a liekov, ako sú spazmolytiká a prípadne anticholinergiká.

Čistá intermitentná katetrizácia (ČIK) je metóda odvádzania moču cez jednorazový katéter zavedený do močovej rúry v pravidelných intervaloch počas dňa. Po vyprázdnení močového mechúra cez katéter sa katéter vyhodí. Aj keď sa tento proces nevykonáva sterilnou, ale čistou technikou, je to na celom svete „zlatý štandard pre manažment močového mechúra u pacientov so spinou bifidou“ (Lapides, 1972).

Urológ predpisuje ČIK a inštruuje rodičov, ako ju vykonávať. Zvyčajne sa vykonáva každých 3 – 6 hodín počas dňa. U malých detí a bábätiek vykonávajú ČIK rodičia alebo opatrovatelia. Keď je dieťa dostatočne zrelé, malo by sa naučiť vykonávať samokatetrizáciu.

Staršie deti – žiaci sa katetrizujú samé. Prechod na autokatetrizáciu sa zvyčajne zhoduje s predpubertou a prebieha medzi 9. – 14. rokom života (Atchley, 2018). Každé dieťa je iné. Je nemálo detí, ktoré to zvládnu samé medzi šiestym a siedmym rokom života a niektoré aj vo vyššom veku ešte potrebujú asistenciu alebo aspoň dozor.

Napriek rozšírenému používaniu čistej intermitentnej katetrizácie po celom svete už štyri desaťročia, v niektorých krajinách táto technika stále nie je dobre známa. Na podporu práce zdravotníckeho personálu a asistentov, ako aj na uľahčenie samotných rodičov a detí uvádzame hlavné kroky v ČIK u dievčat a chlapcov.

Zdroj: Multi-IN Manuál pre školské sestry a zdravotníckych pracovníkov v materských, základných a stredných školách o multidisciplinárnej starostlivosti a inkluzívnom vzdelávaní detí a žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom