Tretie nadnárodné stretnutie v Trnave

V dňoch 21. – 24. augusta 2023 sa uskutočnilo posledné nadnárodné osobné stretnutie partnerov projektu Multi-IN. Keďže väčšina výstupov projektu Multi-IN je už hotová a zverejnená na webovej stránke projektu, partneri diskutovali najmä o technických aspektoch a možnostiach ich šírenia. Na vzájomnej radosti a spokojnosti zo stretnutia to však nič neubralo.

ČO ŽIACI S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM chcú, ABY STE VEDELI O ICH VZDELÁVANÍ?

Ak by sa žiaci so spinou bifidou a hydrocefalom mohli vyjadriť k tomu, ako si predstavujú ich vzdelávanie a podporu, ktorú potrebujú, s veľkou pravdepodobnosťou by radi povedali tieto myšlienky: 1.            Prichádzam do školy, aby som sa naučil komunikovať, fungovať v bežnom živote, chápať iných  a žiť s rovesníkmi.  Nie som v škole  preto, aby …

ČO ŽIACI S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM chcú, ABY STE VEDELI O ICH VZDELÁVANÍ? Čítajte viac »

girl, boys, children-516341.jpg

Čistá intermitentná katetrizácia (ČIK)

Až 90 % detí s meningomyelokélou má ťažkosti s vyprázdňovaním močového mechúra, vrátane zadržiavania moču a stresovej inkontinencie. Mnohé deti však môžu dosiahnuť sociálnu kontinenciu a znížiť riziko infekcií močových ciest pomocou programu čistej intermitentnej katetrizácie a liekov, ako sú spazmolytiká a prípadne anticholinergiká. Čistá intermitentná katetrizácia (ČIK) je metóda odvádzania moču cez jednorazový katéter …

Čistá intermitentná katetrizácia (ČIK) Čítajte viac »

Predstavenie vzdelávacieho videa Multi-IN pre rodičov vo Varne

Druhá etapa projektu Multi-IN pokračuje a niektoré vzdelávacieho videá sú už pripravené a nahrané na webovej stránke projektu (pozri TU). Náš tím mal to potešenie predstaviť video určené rodičom a rodinným príslušníkom zástupcom mimovládnych organizácií a miestnych inštitúcií z Varny, ktoré pracujú v oblasti podpory detí a rodín. Stalo sa tak 13.6.2023 počas prezentácie tradičnej správy …

Predstavenie vzdelávacieho videa Multi-IN pre rodičov vo Varne Čítajte viac »

Prezentácia projektu Multi-IN na medzinárodnej konferencii

V dňoch 15. – 16. mája sa v Prahe uskutoční medzinárodná  konferencia včasnej starostlivosti  EURLYAID s mottom Creating Early Childhood Intervention Together – Building Bridges. Konferenciu organizuje Európska asociácia pre včasnú intervenciu v spolupráci s českou Spoločnosťou pre ranú starostlivosť. Zástupcovia Centra  včasnej intervencie Trnava  sa zúčastnia na tejto konferencii aktívne. CVI Trnava sa ako   partner projektu Multi-IN    prihlásilo prezentovať …

Prezentácia projektu Multi-IN na medzinárodnej konferencii Čítajte viac »

Partneri spoločnosti Multi-IN začínajú pracovať na školiacich videokurzoch

Od začiatku roka partneri projektu pracujú na scenároch  vzdelávacích videí, ktoré budú vytvorené v rámci projektu Multi-IN. Videá sú určené pre osem cieľových skupín a vychádzajú z manuálov projektu Multi-IN o multidisciplinárnej starostlivosti a inkluzívnom vzdelávaní žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Každý z nich bude k dispozícii v bulharčine, slovenčine a angličtine. V apríli …

Partneri spoločnosti Multi-IN začínajú pracovať na školiacich videokurzoch Čítajte viac »

Vplyv cvičenia na vývin a sebavnímanie žiaka

Je veľa dôvodov, prečo by mali byť žiaci so spinou bifidou alebo hydrocefalom zapájaní do hodín telesnej výchovy, no nižšie uvádzame aspoň niektoré: 1.     Jasne preukázaný vplyv pohybových aktivít na celkový wellbeing  – fyzické i mentálne zdravie žiakov. 2.     Učenie sa novým zručnostiam ovplyvňuje vnímanie vlastného tela, jeho možnosti, limity a následne vplýva na sebavnímanie …

Vplyv cvičenia na vývin a sebavnímanie žiaka Čítajte viac »

Budovanie nezávislosti dieťaťa od raného veku

Tipy pre rodičov na podporu inkluzívneho vzdelávania Zdroj: Multi-IN MANUÁL pre rodičov a rodinných príslušníkov o multidisciplinárnej starostlivosti a inkluzívnom vzdelávaní žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom Dosiahnutie nezávislosti dieťaťa si vyžaduje neustále úsilie zo strany rodičov, a to už od útleho veku dieťaťa. Pomoc deťom pri dosahovaní optimálnej nezávislosti v každodennom živote a budovaní …

Budovanie nezávislosti dieťaťa od raného veku Čítajte viac »

Úspešný v škole – Viktóriin dobrý príklad

Dovoľte mi predstaviť Vám 17- ročnú študentku Viktóriu. Navštevuje strednú školu so zameraním na cudzie jazyky. Pri svojom vzdelávaní sa stretáva s množstvom prekážok, ktoré vyplývajú aj z jej zdravotného znevýhodnenia. Viki sa snaží, aby ju nezastavili a mohla pokračovať v štúdiu svojich obľúbených predmetov a v rozširovaní si svojich vedomostí, v čom plánuje pokračovať …

Úspešný v škole – Viktóriin dobrý príklad Čítajte viac »

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím –  ako nástroj zaistenia práva na inkluzívne vzdelávanie žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom

Zdroj: Multi-IN VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom Deti so zdravotným postihnutím sú zraniteľnou skupinou detí a špecifickou skupinou osôb so zdravotným postihnutím. Organizácia Spojených národov predložila Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím s cieľom posilniť ich plnohodnotnú a efektívnu účasť v spoločnosti. Keďže deti …

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím –  ako nástroj zaistenia práva na inkluzívne vzdelávanie žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom Čítajte viac »