Prezentácia projektu Multi-IN na medzinárodnej konferencii

V dňoch 15. – 16. mája sa v Prahe uskutoční medzinárodná  konferencia včasnej starostlivosti  EURLYAID s mottom Creating Early Childhood Intervention Together – Building Bridges. Konferenciu organizuje Európska asociácia pre včasnú intervenciu v spolupráci s českou Spoločnosťou pre ranú starostlivosť.


Zástupcovia Centra  včasnej intervencie Trnava  sa zúčastnia na tejto konferencii aktívne. CVI Trnava sa ako   partner projektu Multi-IN    prihlásilo prezentovať tento Erasmus projekt a jeho výstupy formou plagátu.

Výzva do  posterovej  sekcie  bola od  organizátorov   konferencie   orientovaná  na príspevky s praktickým významom pre včasnú  intervenciu a spoluprácu medzi rodičmi a odborníkmi a na  podporu a posilnenie  rodín detí so  špeciálnymi potrebami. Vítané boli postrehy o osvedčených postupoch, ako aj najnovšie výsledky výskumných štúdií. Organizátori obzvlášť pozývali  rodičov a rodičovské organizácie, čo náš projekt spĺňal. Plagát o Erasmus plus projekte Multi-IN bol schválený a prezentácia prebehne na konferencii v pondelok 15.5. 2023.

Tešíme sa, že slovenské a bulharské rodiny s deťmi so spinou bifidou a hydrocefalom budú na konferencii prítomné prostredníctvom svojich zástupcov. Za Centrum včasnej intervencie Trnava projekt Multi-IN odprezentujú špeciálna pedagogička a riaditeľka CVI Trnava –  Terézia Drdulová, psychologička Katarína Ondášová a liečebný pedagóg Andrej Drdul.

Autor fotografií: Pavol Bicák