асистенти

Ръководство за асистенти

В подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на деца със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини

Ръководството за асистенти в детските градини и училищата е част от комплекта обучителни материали в подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия, създадени по проекта Multi-IN. То подпомага усилията на асистента, насочени към предоставянето на качествена грижа и осигуряване на подкрепяща и приобщаваща среда. Европейската практика познава различни типове асистентска подкрепа, затова още във встъпителната част обръщаме внимание, че ръководството е насочена към онази голяма група асистенти, които практикуват и в учебна среда.

Ръководството прави обзор на ролята на асистента в мултидисциплинарния екип за подкрепа и взаимодействието му с останалите заинтересовани страни, с фокус върху отношенията с детето и със семейството. Заедно с това документът разглежда обхвата на асистентската грижа при посрещането на базовите нужди и превенцията на рисковете при децата със спина бифида и с хидроцефалия в детската градина и училището. Отделено е специално внимание на асистентската подкрепа в обучителния процес и в процеса на социално приобщаване. 

Пряка практическа ползва в грижата за децата носят и четирите приложения, които описват основните стъпки при чистите интермитентни катетеризации, с включени илюстрации на Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД.

С ръководството искаме да дадем на асистентите конкретни съвети и да покажем добри практики, които биха улеснили работата им и биха направили грижата за детето по-пълноценна и приобщаваща. Заедно с това, стремежът ни е да посочим мотивите зад тези съвети, да обясним защо придържането към добрите практики е важно и да покажем как правилната грижа може да преобърне живота на едно дете към добро.

Надяваме се да помогнем на асистентите да осъзнаят своята ценност в живота на децата и влиянието, което имат върху тяхното пълноценно участие в образователния процес.

Не пропускайте да се запознаете с Общите насоки, които дават обобщен поглед върху приобщаването на учениците със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини.