ресурсни учители

Ръководство за специални педагози

В подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на деца със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини

Multi-IN ръководството за специални педагози има амбицията да бъде помощник, съветник и огледало за специалистите в приобщаващото образование. С помощта на документа те могат да коригират работата си, да разкриват способностите на децата и учениците от ранна възраст, да гледат положително на тях и да надграждат професионалните си възгледи и отношение към децата и учениците със спина бифида и хидроцефалия. Ръководството включва съвети в посока създаване на положителна и здравословна учебна среда за всички ученици. Желанието на авторите е документът да улесни процеса на приобщаване за всички заинтересовани страни и да осветли предизвикателствата в този процес. Приканваме ви да погледнете на това ръководство като на още един ресурс, с чиято помощ да обединим сили и да създадем приобщаваща учебна среда.

Бележка на екипа от България: Ръководството е насочено към широката група специални педагози, които като допълнителен ресурс, с професионалната си подкрепа помагат на учениците със специални нужди, хронични заболявания, учениците в риск и учениците с изявени дарби, да посрещнат обучителните и други предизвикателства в рамките общообразователната система и да се приобщават успешно в нея. Тази група може да включва ресурсни учители, но и педагогически специалисти като логопеди, специалисти по ранно детско развитие, учители на деца с нарушено зрение и други терапевти.