Пътят на приобщаването

Пътят на приобщаването

Хроники и лични разкази за опита в образователната система на ученици със спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия

ПЪТЯТ НА ПРИОБЩАВАНЕТО е част от комплекта информационни материали, в подкрепа приобщаването на децата със спина бифида и с хидроцефалия в детски градини и училища, разработени по проекта Multi-IN. Хрониките и личните истории, допълват основните Multi-IN обучителни материали – общите насоки, ръководства и обучителни видеокурсове, които целят да подпомогнат мултидисциплинарните усилия на професионалистите и семейството в подкрепа приобщаващото образование на учениците със спина бифида и хидроцефалия.

И докато другите Multi-IN ресурси обобщават световния опит и добри практики, за да помогнат на заинтерсованите страни да намерят правилната посока в работата си с ученик със спина бифида и хидроцефалия, то настоящият документ съдържа личния опит на деца и младежи със спина бифида и хидроцефалия в образователната система в България и Словакия.

 

Вярваме, че всеки с отношение към приобщаващото образование ще намери по нещо за себе си и ще се обогати, прочитайки тези истории. Още по-полезни, ще са те за професионалистите в образователната система, които често въпреки дългогодишния си стаж, нямат личен опит в работата с учениците със спина бифида и хидроцефалия (поради честотата на тези увреждания).