Първа международна среща на партньорите в Трнава

Първата международна среща по проекта Multi-IN се проведе в период 25-27 януари в Трнава. Славея Костадинова от сдружение Спина бифида и хидроцефалия-България посети Център за ранна интервенция Трнава и се запозна с екипа на Центъра. Партньорите обсъдиха работния график на проекта, разпределението на задачите, както и други теми свързани с управлението и отчитането на проекта.

Multi-IN делегация в състав Славея Костадинова (СБХБ), Терезия Друдолова (CVI), Андрей Друдъл (CVI), Катерина Ондашова(CVI) и Клара Словакова(CVI) посети рехабилитационен център Ja Sám в  Хловец. Те се срещнаха с екипа на Ja Sám и със семейства на деца със спина бифида и хидроцефалия от региона и представиха проекта Multi-IN. В рамките на неформална дискусия страните споделиха за предизвикателствата в приобщаването, достъпът до здравни и социални услуги, възможностите за спорт и социално включване на децата със спина бифида и хидроцефалия от Словакия и България. В разговора се разкриха множество допирни точки, но и някои различия в средата, който партньорите ще вземат предвид при разработване на Multi-IN продуктите: Общи насоки, Ръководства и Обучителни клипове.

Славея Костадинова (СБХБ), Терезия Друдолова (CVI) и Катерина Ондашова(CVI) посетиха Община Трнава, където представиха проекта на екипа, отговорен за социалната политика. Срещнаха се с д-р Франтишек Хорн, нверохирург в детската болница Крамаре в Братислава, член на борда на Словашката асоциация за спина бифида и хидроцефалия и член на борда на Международната федерация за спина бифида и хидроцефалия и с младия депутат Доминик Друдъл, активен член на Словашката асоциация за спина бифида и хидроцефалия.