Проектът Multi-IN – реална подкрепа за учениците със спина бифида и хидроцефалия в училище

Партньорството започна с мечтата за информационни материали, които да подпомогнат приобщаването на деца и ученици в масовите детски градини, началните и средните училища.

Пътуването към сбъдването на тази мечта започна от България. Майка на тийнейджърка написа и подготви за кандидатстване проект по Еразъм плюс. Тя представи идеята си на организацията ни от Словакия. В изпълнението се включиха множество експерти от двете държави, родители, доброволци и младежи със спина бифида и хидроцефалия. Благодарение на усилията на толкова много хора се родиха Общите насоки Multi-IN, осемте Multi-IN ръководства за различните целеви групи и осемте образователни видеоклипа. Вече сме свидетели как всичко, създадено по проекта постепенно се разпространява по света.

Първите три ръководства излизат на бял свят, когато на първокласника Петър му е отказан прием в масовото училище в селото му. Малко преди началото на учебната година, съгласно законодателството и решението на висшестоящите институции, училището приема Петър и се задължава да създаде необходимите му условия като дете на количка. Питър обича да ходи на училище и се справя добре там. Вярваме, че това е и благодарение на подкрепата на Multi-IN материалите, които раздадохме на родителската среща с експертите от ресурсния център и училището. Директорът, класният ръководител, специалният педагог, психологът, майката и всички останали знаят къде да търсят отговори на възникващите ситуации.

По същото време ученик преминава от основно училище в професионална гимназия. Адриан очакваше с нетърпение да напусне досегашното си училище, където през повечето време не чувства на място. Той знаеше, че има училища, където ученици като него се приемат, подкрепят и включват във всички дейности. В гимназията нямаха опит с ученик като него, но се ангажираха да създадат възможно най-добрите условия, за да се почувства приет. Multi-IN образователни видеоклипове и ръководства бяха приети в училището заедно с него. Ръководството, учителите и самият ученик успяха да се възползват от знанията, изследванията и опита на другите, обобщени в ръководствата и образователните видеоклипове.

На друго място, в детска градина, започна работа нов специален педагог. Едно от първите предизвикателства, пред които се изправи на новата си работа, беше дете със спина бифида. След съвместна среща между ръководството на детското заведение, учителите, асистента, специалния педагог и психолога, тя изрази благодарност за наръчника Multi-IN, помогнал ѝ толкова много в работата с детето.

Професионалистите, които подкрепят семейства на деца със спина бифида и хидроцефалия в ранна възраст, оцениха как резултатите от проекта им помагат при насочването и консултирането на тези семейства. С тяхна помощ те могат ефективно да подкрепят родителите и се чувстват по-компетентни по темите, свързани с диагнозите.

Резултатите от проекта Multi-IN се фокусират върху правата на хората със спина бифида и хидроцефалия, върху семейството и върху ефективното сътрудничество между професионалистите.

Мечтите могат да обединяват хора от различни страни, говорещи различни езици, работещи в различни професии. Мечтите могат да имат и име, като Multi-IN.

И когато сбъднатите мечти направят по-добър съня на родители, ученици, специалисти, преподаватели и директори, те стават основата на един по-добър свят за всички, защото това е целта на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование няма да спаси света, но ще превърне много части от него в по-добри места за живеене и ще донесе съществена промяна в живота на учениците.“

Терезиа Дрдулова, съавтор на резултатите от проекта Multi-IN от Словакия