продукти

Multi-IN продукти в подкрепа на приобщаването

Като продукти по проекта Multi-IN, партньорите разработват Общи насоки за мултидисциплинарна грижа, Специализирани ръководства и Обучителни видеокурсове за работа с ученици със спина бифида и хидроцефалия, насочени към всяка отделна целева група. Всеки продукт е разработен от екип, който включва:

  • Представител на конкретната целева група от България или Словакия
  • Експерти в приобщаващото образование на деца със специални нужди (Център за ранна интервенция Трнава)
  • Специалисти в грижата за  деца със спина бифида и хидроцефалия (сдружение Спина бифида и хидроцефалия-България)
puzzle, puzzle pieces, to play-4401125.jpg