Представяне на проекта Multi-IN на международна конференция

На 15-16 май в Прага ще се проведе международната конференция на EURLYAID с фокус децата в ранна възраст, на тема „Създаване на ранна детска интервенция заедно – изграждане на мостове“. Конференцията се организира от Европейската асоциация за ранна интервенция в сътрудничество с Чешкото общество за грижи в ранна детска възраст.

Представители на Центъра за ранна интервенция Търнава (CVI) ще участват активно в тази конференция. CVI Trnava като партньор на проекта Multi-IN се регистрира, за да представи този проект по Еразъм и неговите резултати под формата на постер.

Поканата за постерната сесия от организаторите на конференцията беше насочена към доклади с практическо значение за ранна интервенция и сътрудничество между родители и специалисти с цел подкрепата на семействата на деца със специални нужди. Критерии за включване бяха представяне на резултати от скорошни изследвания и представяне на добри практики в областта, като  родителските организации бяха специално поканени от организаторите. Нашият проект отговори на всички изисквания и постерът на Multi-IN беше одобрен. Презентацията ще се състои на конференцията в понеделник, 15 май 2023 г.

Очакваме, наред с професионалисти от цяла Европа, словашки и български семейства с деца със спина бифида и хидроцефалия, да присъстват на конференцията чрез свои представители.

От името на Центъра за ранна интервенция Търнава проектът Multi-IN ще бъде представен от специалния педагог и директор на CVI Терезиа Дрдулова, психолога  Катарина Ондашова и ерготерапвта Андрей Дрдул.

Снимки Pavol Bicak