ресурси за учители

В подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на деца със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини

Запознайте се с ресурсите за другите целеви групи