родители и семейство

Ръководство за родители и членове на семейството

В подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на деца със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини

Ръководството за родители и членове на семейството е част от комплект обучителни материали в подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия, създадени по проекта Multi-IN.

Ръководството се спира на основните моменти в родителството на дете със спина бифида и с хидроцефалия, които оказват отражение върху образованието и приобщаването му. Разглеждат се важни за отглеждането и възпитанието теми като изграждането на функционални умения, насърчаване на самостоятелност и грижа за себе си, развиване на устойчивост и др, които повлияват силно, макар и непряко, участието и представянето на детето в училището и детската градина.

Бидейки външно лице за образователната система, родителят може да срещне затруднения в разбирането на своята роля в нея, включително на някои идеи, права, функции и връзки в рамките на образованието. Ръководството съдържа отделни глави, посветени на правата на детето в образованието, основните принципи на приобщаващото образование, функциите на родителя в мултидисциплинарния екип и взаимодействието с професионалистите в екипа. Стремежът ни е не толкова да влизаме в задълбочени детайли, а да дадем базови знания по тези теми, на достъпен език и да насърчим родителите да се развиват и търсят сами отговорите, които са им нужни.

Надяваме се това Ръководство да помогне на родителите да осъзнаят по-добре начина, по който възпитанието у дома повлиява на приобщаването в училището и в детската градина, както и да разширят своите знания и умения, с които да подкрепят пълноценното участие на детето си е в образователния процес.

Не пропускайте да се запознаете с Общите насоки, които дават обобщен поглед върху приобщаването на учениците със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини.