Видеокурсове

Обучителни видеокурсове за целевите групи

Запознайте се с видео курсовете в подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на деца със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини. Всеки обучителен клип е насочен към една от осемте целеви групи и отчита специфичните им роли и възможности за въздействие в процеса на приобщаване.

Обучителните курсове дават общ поглед на най-важното, което професионалистите и заинтересованите страни, трябва да знаят, за да осигурят ефективна подкрепа на децата със спина бифида и хидроцефалия в учебното заведение.

За по-детайлна информация и още полезни съвети, ви приканваме да се запознаете с Multi-IN Ръководствата за приобщаване към всяка отделна целева група и Общите насоки, налични в .pdf

teacher, learning, school-4784917.jpg