Какво учениците със спина бифида и хидроцефалия искат да знаете за тяхното образование?

Ако учениците със спина бифида и хидроцефалия можеха да кажат как си представят образованието и подкрепата, от която се нуждаят, много вероятно биха били щастливи да го направят така:

1. Ходя на училище, за да се уча как да общувам; как да действам в ежедневието си; за да разбирам другите и да бъда с връстници. Не съм в училище, за да трупам информация в паметта си.

2. Аз съм преди всичко дете, въпреки че очевидно в някои отношения съм по-различно дете.

3. Някои от моите нужди са различни от повечето ми съученици, но имам същите права като всички останали.

4. Трябва да имам същите възможности да избирам, да участвам, да опитвам и преживявам, като съучениците ми.

5. Въпреки че съм човек с увреждане, имам свои уникални дарби и способности. Знам, че с тях мога да обогатя хората около себе си.

6. Ще ми е полезно ако ме сравнявате само с мен самия. Имам свои специфични нужди, някои от които се дължат и на диагнозите ми, затова е несправедливо да ме сравняват с тези, които не са засегнати от увреждане.

7. Моите ограничения са очевидни. Ще ми е полезно да ме насърчите да не се страхувам да търся помощ.

8. Може би понякога не успявам да се впиша. Имам нужда от подкрепа в създаването и поддържането на връзки с други хора и от окуражаване на моя напредък, колкото и малък да е. За мен ще е полезно да изпитам удоволствието от работата с връстници, където мога да се проява и да съм полезен.

9. Моля да чуйте мнението ми и гледната ми точка. Заедно можем по-лесно да идентифицираме бариерите, които ми пречат да участвам и да показвам способностите си.

10. Би било прекрасно не само да приема своите граници, но и да усетя уважение към моите способности и уникалност.

11. Ще ми бъде полезно да ми позволите да правя грешки и да ми помогнете да се уча от тях.

12. Покажете ми колко е хубаво човек да е благодарен, мил, съпричастен и разбиращ.

13. Ще се радвам, ако можете да ми покажете какво мога да контролирам и какво не, за да мога да се справям по-добре с емоциите си.

14. Можете да ми помогнете да се науча да взимам независими решения, като ми възлагате отговорности, подходящи за възрастта ми.

15. Уважавайте ме и ми помагайте да бъда уважаван от другите. Насърчете ме да уважавам другите. Това ще ме научи да уважавам и себе си.

16. Може да забележите как моето семейство или най-близкото ми обкръжение са ми повлияли досега. За мен ще е полезно да се науча на по-голяма самостоятелност и да развия способност да вземам собствени решения.

17. Ако мога да видя как хората около мен приемат и се справят с предизвикателствата, ще мога да се справя по-лесно със своите собствени.

18. По начина, по който общувате с мен и  говорите с другите за мен, мога да усетя какви са вашите разбирания и възгледи за хората с увреждания и дали ме смятате за равностоен партньор или за някой по-нисш. Това не може да се скрие.

Благодарение на дългото си и активно сътрудничество с деца и млади хора със спина бифида и хидроцефалия,

Т. Дрдулова (2023).

Източник: Ръководство Multi-IN за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия, насочено към специални педагози в детските градини и училищата