Въздействието на физическата активност върху развитието и самовъзприятието на ученика

Много са причините, поради които учениците със спина бифида и хидроцефалия трябва да бъдат включени в часовете по ФВС. Ето някои от тях:

1. Безспорното положително въздействие на физическите дейности върху цялостното физическо и психическо здраве на учениците.

2. Овладяването на нови умения влияе върху възприемането на собственото тяло, неговите възможности и ограничения, и така върху самовъзприемането на ученика.

3. Всеки ученик, всяко дете може да спортува и да работи върху общата си физическа подготовка, дори да се налага подкрепата на асистент. В противен случай нямаше да има световно паралимпийско движение. А и всеки има полза от подобряване на кръвообращението и целенасоченото ангажиране на онези части от тялото, които не използва ежедневно.

4. ФВС е предмет в училище, по време на който се развива сътрудничество и екипен дух; изразяват се емоции, които децата се учат да контролират до социално приемлива степен. Заедно с това спортът и свързаните с него емоции сближават спортуващите. Спортът и несъстезателните спортни дейности сближават учениците и влияят върху изграждането на екипа в клас.

5. Опитът на училищата, които включват ученици със спина бифида и хидроцефалия в масовите часове по ФВС показва, че тези ученици са в състояние да спортуват и имат мотивацията да преодолеят своите ограничения. Някои ученици с физически увреждания дори показват талант и генетична предразположеност към спорта. Освен това, за всеки е полезно да подобри физическата си форма, да се отпусне, да разтегне схванатите мускули и да изследва възможностите на тялото си, докато спортува.

6. Спортът често тренира координацията и взаимодействието между двете мозъчни полукълба. Заедно с това подобрява кръвоснабдяването на мозъка, което е изключително полезно за психохигиената на ученика.

7. Физическите упражнения са профилактика на много вторични последици от спина бифида при учениците – като декубитални рани, затлъстяване, остеопороза.

8. Има доказателства, че добрата физическа форма при деца и млади хора с увреждания подобрява и ускорява възстановяването им след операции, интервенции и заболявания, и по този начин оказва цялостно влияние върху качеството им на живот и това на техните семейства.

Източник: РЪКОВОДСТВО  за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия, насочено към учители в детски градини, начални и средни училища