училищни психолози

Ръководство за училищни психолози

В подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на деца със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини

Ръководството за училищни психолози в детски градини и училища е част от комплекта обучителни материали в подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия, създадени по проекта Multi-IN. То подпомага усилията на психолозите в образователните институции, насочени към предоставянето на качествена професионална грижа и осигуряване на подкрепяща и приобщаваща среда. Училищните психолози присъстват най-често в училищата, но този документ е полезен за всички специалисти, които работят в детските ясли и градини, като терапевти, педагогически съветници и социални педагози. 

Това ръководство разглежда ролята на училищния психолог в мултидисциплинарния екип, фокусирана върху изграждането на подкрепящи и стабилни отношения с детето пряко в училищната среда. В същото време училищният психолог има възможност да наблюдава развитието на децата със спина бифида и хидроцефалия и процеса на тяхното приобщаване в училищната среда, както и способността да повлиява с компетенциите си на този процес, следвайки  интереса на децата. Може да се каже, че наред с родителите, той има възможността да стане застъпник на детето, неговите права и нужди, в един от най-важните периоди в развитието му. Той работи и във втората по значимост среда, след семейната, която оформя човек. За много уязвими деца активното присъствие на подкрепящ професионалист в училищната среда е от съществено значение и има потенциала да повлияе на цялостното бъдещо личностно развитие на детето.

 

 

В допълнение, ръководството описва някои специфични рискове, изведени от резултатите от дългосрочно изследване върху деца и младежи, диагностицирани със спина бифида и хидроцефалия. В същото време то включва конкретни съвети и описва добри практики, които са полезни за предотвратяване на вторичните последици от първичните диагнози на децата.

Надяваме се, че ръководството ще донесе вдъхновение и  ще стимулира практическата работа на училищните психолози в процеса на създаване на безопасна среда в детската градина и училището, за всички участници, а не само за деца с увреждания.

Изтеглете Ръководството за училищни психолози в .PDF формат

Не пропускайте да се запознаете с Общите насоки, които дават обобщен поглед върху приобщаването на учениците със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини.