медицински сестри

Ръководство за медицински сестри в училища и градини

В подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на деца със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини

Ръководството за медицински сестри в училище и детската градина  е част от комплекта обучителни материали в подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия, създадени по проекта Multi-IN. То подпомага усилията на медицинския персонал в учебните заведения, насочени към предоставянето на качествена здравна грижа и осигуряване на подкрепяща и приобщаваща среда. Най-често това са медицинските сестри, но документът е от полза за всички специалисти, осъществяващи медицинската дейност в детските заведения и училищата.

 Ръководството разглежда ролята на сестрата в мултидисциплинарния екип за подкрепа, предвид изключителния потенциал, който тя носи за успеха в приобщаването на децата със спина бифида и с хидроцефалия. Заедно с това документът обхваща най-честите здравни предизвикателства пред учениците с тези диагнози и описва възможностите за превенция и контрол на вторичните усложнения в училището и детската градина. Включени са конкретни съвети и добри практики, които да са от полза за здравните работници.

Пряка практическа ползва в грижата за децата носят приложенията към Ръководството. Те включват основните стъпки при чистите интермитентни катетеризации, с включени илюстрации на Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД, формуляр за Здравен паспорт на деца със спина бифида и с хидроцефалия, както и често срещаните състояния, които налагат спешна медицинска помощ.

Не пропускайте да се запознаете с Общите насоки, които дават обобщен поглед върху приобщаването на учениците със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини.