ученици

Ръководство за ученици със спина бифида и хидроцефалия

В подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на деца със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини

Ръководството за учащи е част от комплекта обучителни материали, в на подкрепа приобщаването и мултидисциплинарната грижа за деца със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини.

Да създадем ръководство насочено към децата беше сериозно предизвикателство. През цялото време ни води убеждението, в съответствие с приобщаващата философия, че ученикът има важно място в екипа за подкрепа. С текста, който създадохме и с илюстрациите към него, целим да предоставим на децата знания, умения и вдъхновение, за да бъдат пълноценни участници в мултидисциплинарния екип.

Съдържанието е концентрирано върху последиците от спина бифида и от хидроцефалия, като те  са представени в комбинация с често срещаните бариери, с които децата се сблъскват в училище и градината. На тази основа даваме и практични съвети за преодоляване на бариерите. Разгледани са също темите за хората с увреждания, достъпна среда, приобщаващото образование и мултидисциплинарна грижа. Навсякъде в текста на ръководството насърчаваме активното участие на децата, както и изграждането на умения за себепознаване и самостоятелност.

Предоставената в ръководството информация и съветите, които даваме на децата, са базирани на резултатите от международни проучвания и утвърдени източни, описани в края на докуемнта.

Езикът е подходящ за деца в училищна възраст, но ръководството може да бъде чететно и на по-малки деца. Илюстрациите са подбрани в контекста на обсъжданите теми, така че да провокират допълнителни дискусии между възрастния и детето.

Не пропускайте да се запознаете с Общите насоки, които дават обобщен поглед върху приобщаването на учениците със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини.