класни ръководители и учители

Ръководство за класни ръководители и учители

В подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на деца със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини

Това ръководство има за цел да помогне на учителите да подкрепят приобщаването на ученик със спина бифида и хидроцефалия. Надявамe се да е от помощ и да ви даде добри идеи.

През 21 век, повечето деца, родени със спина бифида и хидроцефалия, имат шанс за пълноценен живот, при условие че имат достъп до навременни и качествени здравни грижи; че родителите са съветвани от информирани експерти; че децата срещат стимули за развитие и достъп до качествено образование от най-ранна възраст.

С обединени усилия можем да направим това много по-лесно, включително и с помощта на настоящето ръководство.

 

„Пожелавам на всички нас не само да говорим за приобщаване, но и да го изживеем – чрез малките промени, актовете на любов и промяна в начина на мислене. Само така ще можем да променим живота на хората.“

Марер Крайнак, съавтор