Ръководства

Ръководства за целевите групи

Запознайте се с ръководствата в подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на деца със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини. Разработихме ръководство за всяка от осемте целеви групи, отчитайки специфичните им роли и възможности за въздействие в процеса на приобщаване. Всяко ръководство е разработено от екип, който включва представител на целевата група, експерт в приобщаващото образование на деца със специални нужди и специалист в грижата за  деца със спина бифида и хидроцефалия.

teacher, learning, school-4784917.jpg