child, school, girl-830988.jpg

Ролята на асистента в приобщаването на децата с увреждания

Разговор с Илина Чолакова, Агенция за социално развитие Вижън

От юни месец 2022 към проекта Multi-IN в подкрепа на приобщаването на деца със спина бифида и с хидроцефалия в училища и детски градини, се присъедини Агенция за социално развитие Вижън (Агенция Вижън). Агенция Вижън е доставчик на социални услуги за деца и възрастни с увреждания, които подкрепя в областите на образованието, културата, творчеството, заетостта и социалното развитие. 25 години Агенция Вижън реализира своята широкообхватната и социалноангажирана дейност. В момента екипът наброява 130 специалисти и сътрудници от най-различни области, които осъществяват подкрепа за над 1000 нуждаещи се лица годишно.

Агенция Вижън се включва в проекта Multi-IN, подкрепяйки разработването и разпространението на ресурсите Multi-IN, най-вече с опита си в предоставянето на асистентски и социални услуги за деца с увреждания.  

Илина Чолакова е управител на Комплекс за социално развитие във Варна, в който Агенция Вижън предоставя социални услуги за деца и за пълнолетни с увреждания. Тя е и съавтор на Ръководството за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия, насочено към асистенти в детски градини и училища, по проекта Multi-IN. С нея разговаряме за услугата “социален асистент” подкрепяща  деца с увреждания в училище и детска градина.

Какви асистентски услуги предоставя Вижън в подкрепа на децата с увреждания?

Услугата ни „Социален асистент на деца със специални образователни потребности“ е иновативна и единствена в България. Предоставяме я в партньорство с Община Варна. Към момента социални асистенти подкрепят над 120 деца от Варна, посещаващи общообразователни училища и детски градини. За последните 5 години 25 деца завършиха успешно образованието си, подкрепяни от социален асистент.

Извършваните дейности оказват многостранна подкрепа както на децата с увреждания, така и на техните семейства, съчетана с изграден опит за партньорство между специалисти и социални асистенти, преподаватели и експерти от образователната система.

Всички деца с увреждания ли се нуждаят от асистент в училище и детската градина?

Нашите социални асистенти подкрепят децата докато те придобият самостоятелност. Това е и мисията на Вижън-все повече деца с увреждания да могат да се справят сами в реалния живот. Смятам, че работата с деца с увреждания изисква екипност и индивидуален подход. Ако тези условия са налице, не е необходимо всяко дете с увреждане да е подкрепяно от асистент, или поне не през цялото си обучение.

Каква всъщност е ролята на асистента в образователната институция?

Дейността на социалните асистенти, работещи в Агенция Вижън е насочена към оказване на помощ и подкрепа при провеждане на образователно-възпитателния процес в съответната педагогическа институция, както и за удовлетворяване на специфични потребности на детето, произтичащи от увреждането и целящи преодоляване на ограничения за създаване на условия за нормален образователен процес и социално включване.

Какви са предизвикателствата пред асистентите?

Асистентите са външни служители за общообразователната институция. Това понякога създава напрежение в установяване на задължения и отговорности спрямо детето с увреждания. Също така, често се среща неразбиране от страна педагогическия персонал или от  родители, които не са съгласни децата им да учат с деца с увреждания. България бавно върви по пътя на Приобщаващото образование,но аз вярвам,че целите, които си поставяме са реализуеми.

С какво проекта Multi-IN и Ръководството за асистенти ще са полезни за асистентите?

Проектът Multi-IN и всички свързани материали са много ценни. Всяко едно ръководство е насочено към целева група и е адекватно спрямо нейните нужди. Диагнози като Спина бифида и Хидроцефалия са редки и асистентите не се сблъскват с подобни състояния или специфики при работата си. Тук те ще получат общи,но и много конкретни насоки за работа не само с детето, което ще подкрепят,но и с родителите и педагогическия персонал.