Партньори

Партньори е проекта Multi-IN са сдружение Спина бифида и хидроцефалия-България и Център за ранна интервенция Трнава, Словакия (CVI Trnava). Двете организации работят активно в подкрепа на децата със спина бифида и хидроцефалия, деца с увреждания и деца в риск.

 

Спина бифида и хидроцефалия-България

Деца рисуват с бои

Сдружение Спина бифида и хидроцефалия-България (СБХБ) е българският партньор в проекта Multi-IN. Организацията е основана през 2011 от родители на деца с тези увреждания. Мисията на сдружението е да подобри качеството на живот на хората със спина бифида и хидроцефалия в България. Работи за това като разпространява надеждна информация, насърчава обмяната на опит между семействата, организира обучения на деца със спина бифида и хидроцефалия и родители, активно се застъпва за правата на деца и възрастни в областите на здравеопазване, образование, социални услуги и др.

 Организацията е базирана във Варна, но обединява семейства от цялата страна. Подкрепя повече от 300 семейства на деца със специални нужди от България. СБХБ е член на Международната федерация за спина бифида ихидроцефалия и на Национална мрежа за децата (НМД).

Контакти

Интернет сайт: www.sbhb.org

Лице за контакт: Славея Костадинова, info@sbhb.org

Център за ранна интервенция Трнава

Деца и родители в кръг хванати за ръце

Център за ранна интервенция Трнава (ЦРИ Трнава) е организация с нестопанска цел, лицензиран доставчик на социални услуги по ранна интервенция на територията на регион Трнава в Словакия. Центърът функционира от 2018 година. Дейността му се финансира от местния бюджет и от дарения. ЦРИ Трнава подкрепя повече от 130 семейства на деца с увреждания и деца в риск в над 30 населени места в региона на Трнава. Услугите се предоставят на място в сграда, предоставена от община Трнава, или чрез мобилни екипи и са в широк диапазон: психологическа подкрепа, ресурсна подкрепа, физиотерапия, социално консултиране и подкрепа за административни действия. През летните месеци организира дневни лагери, които помагат на децата от Центъра да изграждат умения за самостоятелен живот и насърчават контактите им с деца в норма. По инициатива на ЦРИ Трнава са сформирани неформални групи за подкрепа и обмяна на опит между родителите.

Контакти

Интернет сайт: www.cvitrnava.sk

Лице за контакт: Terézia Drdulová info@cvitrnava.sk