Класни ръководители и учители

ОБУЧИТЕЛЕН КЛИП

СЪВЕТИ КЪМ УЧИТЕЛИ

в подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на деца със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини

По-детайлна информация по темите, разгледани във видеото и още полезни съвети може да прочетете в Multi-IN Ръководството, насочено към учители в детски градини и училища.