Медицински сестри

ОБУЧИТЕЛЕН КЛИП

СЪВЕТИ КЪМ СЕСТРИТЕ И ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ

в подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на деца със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини

По-детайлна информация по темите, разгледани във видеото и още полезни съвети може да прочетете в Multi-IN Ръководството, насочено към медицинските сестри и здравни работници в училища и детски градини.