Uncategorized

child, school, girl-830988.jpg

Úloha asistentov v procese začlenenia žiakov so zdravotným postihnutím

Rozhovor s Ilinou Cholakovou, Agentúra pre sociálny rozvoj VISION, Bulharsko V júni 2022 sa Agentúra pre sociálny rozvoj s názvom VISION (ďalej len „Agentúra VISION“) zapojila do projektu Multi-IN, ktorého cieľom je podporiť začlenenie žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom do škôl a materských škôl. Agentúra VISION je poskytovateľom sociálnych služieb pre deti a dospelých …

Úloha asistentov v procese začlenenia žiakov so zdravotným postihnutím Čítajte viac »

PRESVEDČENIA ODBORNÍKOV O ĽUĎOCH S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM

Andrej Drdul & Terézia Drdulová Vedomosti sú moc, komunita je sila a pozitívny prístup je všetko. Lance Armstrong Rázštep chrbtice alebo hydrocefalus nedefinuje dieťa. Jeho osobnosť sa skladá z jedinečného súboru vlastností, z ktorých len jedna časť je postihnutie. O tom, ako jeho postihnutie ovplyvní jeho vývin a budúcnosť, sa rozhoduje v ranom veku a …

PRESVEDČENIA ODBORNÍKOV O ĽUĎOCH S RÁZŠTEPOM CHRBTICE A HYDROCEFALOM Čítajte viac »

Druhé nadnárodné stretnutie vo Varne v Bulharsku

V bulharskom meste Varna sa v dňoch 12. – 14.9.2022 uskutočnilo druhé nadnárodné stretnutie projektu Multi-In. Terézia Drdulová a Katarína Ondášová z Centra včasnej intervencie Trnava pricestovali, aby na pracovných stretnutiach zhodnotili doterajšiu spoluprácu na projekte a naplánovali ďalšie aktivity spolu so Slaveyou Kostadinovou z Asociácie spina bifida a hydrocefalus Bulharsko. Súčasťou pracovného stretnutia bola aj diskusia o rozšírení projektu o  nových pridružených …

Druhé nadnárodné stretnutie vo Varne v Bulharsku Čítajte viac »

Predstavenie projektu Multi-IN počas celosvetovej konferencie o rázštepe chrbtice a hydrocefale

Dňa 6. septembra  2022 bol  predstavený projekt Multi-IN v rámci 29. medzinárodnej konferencie o spine bifide a hydrocefale. Konferenciu tradične organizuje Medzinárodná federácia pre  spinu bifidu and hydrocefalus (IF SBH)  so sídlom v Bruseli a tento rok sa niesla pod mottom: „Rozličné potreby, rovnaké práva“/ „Diverse Needs, Same Rights“. Predstavenie projektu Multi-IN Bulharskom a Slovenskom  bolo zaradené …

Predstavenie projektu Multi-IN počas celosvetovej konferencie o rázštepe chrbtice a hydrocefale Čítajte viac »

Prezentácia projektu Multi-IN pred deťmi s rázštepom chrbtice a/alebo hydrocefalom a rodičmi z Bulharska a Slovenska

Letné mesiace sú obdobím, kedy občianske združenia zaoberajúce sa problematikou rázštepu chrbtice a hydrocefalu v Bulharsku a na Slovensku tradične organizujú svoje letné tábory. Tento rok partneri predstavili projekt Multi-IN pred deťmi s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a ich rodičmi, ktorí sa zúčastnili na táboroch. Asociácia Spina bifida a hydrocefalus – Bulharsko   usporiadala  svoj  tábor  v …

Prezentácia projektu Multi-IN pred deťmi s rázštepom chrbtice a/alebo hydrocefalom a rodičmi z Bulharska a Slovenska Čítajte viac »

Sú  bohatí a hodnotní

„Everybody has Some Body and Head“                                                                Katarina Turčekova Ľudí  so spinou bifidou a hydrocefalom stretávam od svojho detstva…neuveriteľné, ale ako dieťa   – takmer 50 rokov dozadu –  som mohla v mojom rodnom meste Sabinov pozorovať viac než 40- ročného pána, ktorý sa sám prepravoval na mieru vyrobenom handbiku, vedel z neho vystúpiť a prejsť pár krokov veľmi zvláštnou …

Sú  bohatí a hodnotní Čítajte viac »

Osem jednoduchých tipov,
ako môžete ovplyvniť pohľad iných ľudí
na osoby so zdravotným postihnutím

Ak patríte k tej väčšine ľudí na Slovensku, ktorá buď nemá osobnú skúsenosť s ľuďmi s postihnutím, alebo vieo nich jednoznačné informácie typu: „Pre deti s postihnutím je lepšie, ak sa vzdelávajú v špeciálnych materskýchalebo základných školách.“ „Ľudia s postihnutím nemôžu pracovať, alebo potrebujú vytvoriť špeciálnepodmienky na pracoviskách.“Tieto postoje sú logickým dôsledkom toho, že väčšina …

Osem jednoduchých tipov,
ako môžete ovplyvniť pohľad iných ľudí
na osoby so zdravotným postihnutím
Čítajte viac »

B. Braun Medical sa pripája k projektu Multi-IN

Oficiálne sa koncom marca 2022 spoločnosť B. Braun Medical, ktorá je bulharským zástupcom značky B.Braun, zapojila do projektu Multi-IN ako pridružený partner. Sprístupnením dôležitých informačných a školiacich materiálov spoločnosť prispeje k rozvoju výsledkov projektu, najmä manuálov a školiacich videí pre sestry a asistentov.  Okrem toho sa B. Braun zaviaže šíriť výsledky Multi-IN svojim partnerom a …

B. Braun Medical sa pripája k projektu Multi-IN Čítajte viac »

PRVÉ NADNÁRODNÉ STRETNUTIE V TRNAVE NA SLOVENSKU

Prvé nadnárodné stretnutie projektu Multi-In sa konalo 25. – 27. januára v Trnave. Slaveya Kostadinova zo Spina Bifida a Hydrocephalus-Bulgaria Association (SBHB) navštívila Centrum včasnej intervencie (CVI) Trnava a stretla sa s tímom CVI. Partneri diskutovali o harmonograme prác projektu, rozdelení úloh, ako aj o ďalších témach súvisiacich s implementáciou projektu, riadením a reportingom. Multi-IN …

PRVÉ NADNÁRODNÉ STRETNUTIE V TRNAVE NA SLOVENSKU Čítajte viac »

MULTI-IN PROJEKT: ZAČIATOK

Začiatok roka 2022 je zároveň začiatkom dvojročného projektu „Multidisciplinárna starostlivosť v inkluzívnom vzdelávaní žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom“, nazývaný aj Multi-IN. Projekt je realizovaný v partnerstve medzi Spina Bifida a Hydrocephalus-Bulgaria Association a Centrom včasnej intervencie Trnava (Slovensko). Obaja partneri spájajú skúsenosti a odbornosť v projekte Multi-IN. Ich cieľom je zlepšiť začlenenie a bezpečnú …

MULTI-IN PROJEKT: ZAČIATOK Čítajte viac »